Tapetsering Lars-Åke och Christina. Teodolitvägen i Högmora, Huddinge.

Efter


Före